Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

BIKHUM ( Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat ) Merupakan Biro yang bertugas menyusun program kerja bidang kerjasama dan hubungan masyarakat pada IKIP Budi Utomo Malang, melaksanakan urusan kerjasama dan administrasi hubungan masyarakat, menyusun rancangan publikasi institusi dan mahasiswa baru, mengkoorinir kegiatan publikasi, mengkoordinir kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa.

 

BIKHUM berada dibawah pimpinan : Drs. Rochsun, M.Kes
Bagi Anda yang hendak ingin menghubungi BIKHUM di Kantor Pusat IKIP Budi Utomo Malang
Nomor Telepon : 0341-323214 [ Pesawat 25 ]